mandag 25. juli 2016

Fritt frem for uregulerte rovdyrdrap

Nå har både Økokrim og Riksadvokaten sagt sitt. Min anmeldelse av statssekretær i Miljøverndepartementet Lars Andreas Lunde, for korrupsjon og faunakriminalitet i våres, da han ga direkte instruks til Miljødirektoratet for å få drept en bjørn hans partikollega Anders Kiær ba ham å få felt, er blitt henlagt.
Statssekretær i Miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde, tok kort prosess i strid med all forvaltningsskikk og fikk drept en bjørn som partikollega, storbonde og miljømotstander Anders Kiær ikke ønsket. Helt greit ifølge Økokrim og Riksadvokaten. Så vet vi det.

Mens Økokrim nokså enkelt har sagt at «det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold», konkluderer Statsadvokaten med at det ikke «foreligger noen rimelig sannsynlighet for at en gjennom etterforsking … vil avdekke bevis for korrupsjon eller andre straffbare forhold.» Statsadvokaten presiserer samtidig «at en med dette ikke tar stilling til om Klima- og miljødepartementets instruks [av Miljødirektoratet] var i tråd med forvaltningsrettslige regler.»

Det er følgelig bare å gratulere statssekretær Lunde og hans rovdyrhatende partikolleger. Med mindre en annen instans finner at Lunde har brutt forvaltningsrettslige regler, er det altså bare fritt frem for uregulerte rovdyrdrap. Er du godt posisjonert i Høyre og har en ulv eller bjørn du vil bli kvitt, er det bare å sende epost til Lunde, så fikser han det. Ingen grunn til å bry seg med Miljødirektoratet som i alle fall ikke ønsker å utrydde alt som er av rovydr. Dette er også gode nyheter for tilhengerne av de andre rovdyrmotstanderpartiene, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF eller Senterpartiet. Når en av deres ender opp som miljøvernminister, vil selvfølgelig vedkommende kunne følge opp ønsker fra sine partikolleger om noen av dem ønsker en gaupe eller jerv ekspedert.

En fin dag for naturmotstandere. En trist dag for norsk natur og dyr.

3 kommentarer:

  1. Gjennom flere tiår har norsk presse skrevet om mafiatilstander i utenlandsk politikk i flere land.

    Nå har vi en solid bekreftelse på at dette forekommer i vårt eget hjemland, Norge.

    SvarSlett
  2. Det har alltid vært en fordel å kjenne de riktige personer i de riktige posisjoner, det være seg i politikken, i store bedrifter, i media eller i hierarkiet ved et universitet. Det står naturligvis enhver fritt å ta kontakt med hvem som helst. Muligheten til å oppnå det man ønsker vil variere med egen posisjon og med nærhet/kjennskap til den man ønsker å påvirke.

    SvarSlett