onsdag 12. februar 2014

Når Jesus og UFO-tro blir fornøyelsespark

Stadig flere fornøyelsesparker baserer seg på dyp tro og religiøse budskap.
Hvordan Borobodurs buddhistiske stupaer på Java er basert på romfartøyer.
Om man har sett lyset og ønsker å spre sitt hellige budskap, hva gjør man så? Hvorfor ikke lage sin egen fornøyelsespark, der alle kan få oppleve sannheten med alle sanser? Som Mystery Park, fornøyelsesparken bygget på visjonene til sveitsiske Erich von Däniken om hvordan sivilisasjonen er blitt til gjennom stadig kontakt med utenomjordiske vesener.

Allerede mens vi snirkler oss rundt gjennom den svært så alminnelige forstadsbebyggelsen i utkanten av den halvstore midtsveitsiske regionsbyen Interlaken, ser vi noe som viser at vi er på vei mot noe ganske annet. Der, ragende et godt stykke over bakken, ser vi en stor rund installasjon, ikke ulik romskipet fra filmen E.T. Dette er selve kjernen i fornøyelsesparken Mystery Park, eller Jungfrau Park som er det nye, men mindre kjente navnet stedet fikk etter et par års stenging.
Parken med sitt romskiplignende signalbygg.

Urvisdom og guddommelige ufoer
Erich von Däniken har solgt titalls millioner av bøker om sine visjonære teorier om hvordaan menneskene utviklet sin sivilisasjon i møte med utenomjordiske vesener som stadig har besøkt oss i sine romskip. Von Däniken selv mener han driver med vitenskap. Hans gjennomgående totalt kreative fortolkning av gamle kilder og evne til å trekke de ønskede konklusjoner ut av omtrent hva det skal være, gjør at han i realiteten aldri har vært i nærheten av den mest minimale anerkjennelse i den vitenskapelige verden. Dette handler i stedet om tro. Det er bare med troens overbevisning man kan finne noe som helst av sannhet i von Dänikens budskap, for absolutt ingenting er bevist.
Romskipene lander i mayaindianernes jungel – i Mystery Parks historiske fremstilling.

Uansett om man er overbevist eller ikke, det er et besnærende budskap von Däniken serverer oss: Vennligsinnede og hyperintelligente romvesener har helt siden tidenes morgen hjulpet menneskene og bidratt med sin kunnskap – disse utenomjordiske skikkelsene er ganske enkelte de gamle gudene. All religion og all vitenskap har utgangspunkt i hjelpsomme slektninger av E.T. Alle menneskehetens største mysterier har sin ganske så enkle løsning: Romvesene gjorde det.

Det er disse romteoriene som er grunnlaget for opprettelsen av Mystery Park i 2003. Den romskipslignende konstruksjonen i midten av fornøyelsesparken viser selvfølgelig til kjernen i von Dänikens trosbudskap. Dette er samtidig bare et av flere bygg som kan synes noe uventet å finne i den frodige grønne alpedalen, dypt mellom skyhøye fjell. I en stor sirkel rundt det landede romskipet finner man også rekonstruksjoner av Stonehenge, et mayatempel, en egyptisk pyramide og et hindutempel – om enn alle i redusert størrelser og i moderne materialer. Alle disse byggverkene er sine originalversjoner blitt laget i samarbeid nettopp med romvesener, ifølge von Däniken. Alle mysteriene fra den fjerneste fortid er slik, blitt løst.
Mystery Parks egyptiske pyramide i noe forminsket størrelse og fine moderne vedlikeholdsfrie materialer.

Det er i hver av disse hellige byggene vi opplever underholdningsaspektet i denne fornøyelsesparken. Det handler likevel ikke om bergogdalbaner og karuseller. I stedet går vi gjennom utstillinger og opplever multimediashow som forklarer hvordan disse mesterverkene en gang ble laget i samarbeid med utenomjordiske og hvordan disse guddommelige romvesenene stadig har formet vår tidlige historie. Vi lærer også om hvordan både arkeologiske objekter og hellige tekster viser til eldgamle fly og romskip, reiser gjennom verdensrommet og stadig besøk fra andre steder i universet. Indere i oldtiden kjente til kjernekraft, mayaindianerne grunnla sin kultur etter å ha blitt med ut i rommet, mens egypterne angivelig hadde oppfunnet elektriske lyspærer. I tillegg får vi presentert hvordan alle de ulike ursivilisasjonene var i besittelse av uutgrunnelig visdom – selv om vi ikke like klart får forklart hva denne visdommen gikk ut på.
Gamle hinduistiske flyvemaskiner gående på kvikksølv.

Jesusparkene
Mystery Park med sin iscenesettelse av von Dänikens evangelium, er på ingen måte alene i sitt forsøk på å bruke fornøyelsesparken til å formidle trosbudskap. I Holy Land Experience, en kort kjøretur unna Walt Disney World i Orlando, Florida, kan man oppleve at Jesus selv blir korsfestet hver dag i halvfemtiden. Til glede for oss besøkende gjenoppstår han kort tid etterpå, akkompagnert av spesialskrevede gladsanger fremført av syngende og dansende parkansatte i hollywoodkorrekte antrekk fra Jesus’ tid. Hele parken er forsøkt laget som om det skulle være i Palestina for to tusen år siden, komplett med ulike omvandrende nytestamentlige skikkelser man kan la seg avbilde med. I Buenos Aires finner man den lignende parken Tierra Santa – Det hellige land – hvor vi også får oppleve bibelsk samtid og får være øyenvitne til skapelsen, den siste nattverd, oppstandelsen og andre sentrale hendelser fra kristen tro.
En blodig Jesus på sin daglige vei til å bli korsfestet i Holy Land Experience.

Begge disse Jesus-parkene gir altså troende muligheten til å få bekreftet sin overbevisning ved ulike opplevelser, men noen mener markedet på ingen måte er mettet. Utenfor Heidelberg i Tyskland, planlegges en svær park ved navn Genesis-Land, som en gang for alle prøver å demonstrere hvordan den bibelske skapelsesberetning er og blir en historisk og naturvitenskapelig sannhet. Her vil man blant annet kunne bli overbevist av å få oppleve hvordan skapelsen fant sted for litt over 5000 år siden. Også syndfloden kan man få med seg, som ifølge mange kreasjonister jo er grunnen til at dinosaurene ikke lenger er iblant oss. For å vise hvor viktig det er å tro rett, blir det også en bergogdalbane som vil ta oss med til både himmel og helvete.
Jesus piskes i Tierra Santa. Besøkende barn gjør det beste ut av situasjonen.

Det hellige stedet
At fornøyelsesparkene blir brukt til å fremme spesifikke trosforestillinger, er likevel ikke så overraskende. Klart avgrenset fra omverdenen, gir fornøyelsesparken på alle måter muligheten for full kontroll over stedet. Hvert minste lille detalj av fornøyelsesparkens geografi er nøye konstruert for at det skal passe inn i den større helheten og være i overensstemmelse med de gjennomgående ideene som ligger til grunn for parkens helhet. På denne måten speiler de hvordan tradisjonelle gudshus og mange andre hellige steder er laget. Når man går inn i enten en kirke eller en fornøyelsespark, kommer man inn i en helt annen virkelighet enn verden utenfor.

Fornøyelsesparken speiler samtidig religiøse forestillinger om det virkelig ideelle sted, det opprinnelige paradiset og det fremtidige tusenårsriket, der all bekymring, smerte og fortvilelse er fullstendig fraværende. Fornøyelsesparkene kombinerer også langt på vei disse to bildene, både paradisets hage og den himmelske by som Gud til slutt vil skjenke menneskeheten. Akkurat som disse perfekte fortids- og fremtidsvisjonene der død, sykdom og fortvilelse er fraværende, relaterer heller ikke fornøyelsesparkene til alle aspekter av livet. De skaper i stedet sine egne perfekte virkelighetsrammer. Innenfor sine strengt avmålte geografiske grenser, representerer fornøyelsesparkene en tilværelse totalt forskjellig fra de besøkendes vanlige liv.
Paradis på jord, Mystery Park eller Jungfrau Park.

Det lykkeliste stedet på jorden
Hver av fornøyelsesparkene presenterer således med forskjell grad av suksess en parallell virkelighet. Bare i Norge finner vi pirater og Kardemomme by i Dyreparken i Kristiansand, en gammeldags miniatyrverden i Lilleputthammer og troll og eventyrslott i Hunderfossen.

En religiøs dimensjon er likevel ikke bare å finne i de parkene som har definert dette som sitt formål. I Tusenfryd i Ås kan man må møte de gamle norrøne gudene i Thors hammer. I Parc Astérix utenfor Paris, kunne publikum seile nedover dødsrikets elv Styx, frem til en drukningsulykke i 2005 satte stopp for akkurat den attraksjonen. I Universal Studios-parken i Orlando, kan man oppleve kamper mellom greske guder og titaner i Poseidon’s fury eller utsette sin sjels frelse for fare både i en skummel bergogdalbane med tema fra The mummy-filmene og i en av attraksjonene i The Wizarding World of Harry Potter.

Fornøyelsesparkene over alle fornøyelsesparker, Disney-parkene, formidler mer enn noe annet sitt eget evangelium: Dette er per definisjon «det lykkeligste stedet på jorden», hvor hver eneste dag kjente og kjære disneyfigurer synger «Bare tro og dine drømmer vil bli oppfylt.» Dette budskapet fra så mange av Disneys tegnefilmer, kan her oppleves på egen hånd. Tro på troen i seg selv, og det vil gå deg godt. Siden Disney-evangeliet fremstår helt uten noen guddommelig skikkelse, representerer det ikke noen direkte konkurranse men tradisjonelle religioner. Det viser likevel til ikke-rasjonell magi der gode tanker er med på å styre verden.
På besøk i «the happiest place on earth».

I hvilken grad de millionene av besøkende tar dette åndelige budskapet til seg, er vanskelig å avgjøre. For noen i alle fall går Disneys evangelium rett hjem. Den amerikanske veldedighetsorganisasjonen Make-a-Wish Foundation® som forsøker å oppfylle ønskene til barn med livstruende sykdommer, kan opplyse at 45 prosent av alle ønskene er Disney-relaterte. Når barn i møte med døden heller vender seg til Disneys Magiske kongedømme enn til Guds himmelske kongedømme, kan man følgelig ikke se bort fra den religiøse dimensjonen ved deres valg. For mange av de døende barna er dette selve oppfyllelsen av deres mest inderlige drøm. De er allerede i sitt paradis, i sitt himmelske Jerusalem, omsluttet av sine gode Disney-venner i evig tid.
Evangeliet ifølge Mystery Park: Erich von Dänikens bøker.

Ikke fornøyelig nok?
Von Dänikens Mystery Park ble aldri den store turistmagneten von Däniken og myndighetene i Interlaken håpet på. Parken er allerede blitt midlertidig stengt én gang på grunn av publikumssvikt og økonomiske problemer. Det er likevel langt fra sikkert at det er parkens budskap om guddommelige og sivilisasjonsskapende ufonauter som har fått massene fra å komme. Ufo-tro er vidt utbredt i den vestlige verden og dette hellige ufobudskapet behøver på ingen måte å fremstå som kjedelig for de som ikke er overbevist. Problemet ligger nok heller i at fornøyelsesparken kanskje ikke er fornøyelig nok for et stadig mer kresent publikum. Fascinerende, absurd og absolutt interessant, men her er det ingen spennende attraksjoner, som virkelig gir oss følelsen av noe av alt det fantastiske von Däniken mener har skjedd i verdenshistorien. Vi møter aldri noen koselige eller uendelig vise utenomjordiske skikkelser rundt om i de messehallaktige omgivelsene, ei heller noen representanter for disse urkulturene som angivelig var så nære ufonautene. Det er lite vi selv kan gjøre, utenom å sette oss ved et par spillmaskiner av slaget man finner hvor som helst – samt en liten, innendørs skibakke som ikke på noen som helst måte reflekterer parkens tema. Vi får bare se filmer, beskue ulike gjenstander og lese noen oppslag her og der.

Mystery Park er sårt i behov for et mirakel – om ikke ufonautene selv kommer til unnsetning, kan man håpe på en Disney-intervensjon. Noe som kan oppgradere anlegget, så de besøkende virkelig kan få opplevelsen av hvor vidunderlig det er å fly mellom stjerner og planeter sammen med hellige, utenomjordiske skikkelser. Med andre ord, handler det igjen om tro.

Saken ble opprinnelig publisert i Aftenposten 12. februar 2013.