tirsdag 13. november 2012

Beæring og minoritetsforakt

Vil de som støttet Fritt Ord for sin hylling av Nina Karin Monsen, nå forsvare Trond Ali Linstad?
Denne saken sto opprinnelig på trykk i Dagbladet 13. november 2012.

Trond Ali Linstad har med rette blitt kritisert for å si bl.a. at vi må være «kritiske til jøder i verden, når det gjelder den innflytelsen de har». Få ønsker å kneble Linstad, men at han har blitt innstilt til Kongens fortjenestemedalje i sølv er blitt møtt med mye protest.

Uten at jeg på noen måte vil forsvare Linstad eller tildelingen av medaljen, er det likevel viktig å være klar over at uttalelsene hans slett ikke er blant de verste av hva som er blitt sagt om minoriteter i Norge de siste årene.

Her er noen klipp fra en bestselgende norsk bok fra 2009: Jøder er noe annet enn «normale mennesker». De er «medfødt uføre». Jøders levesett er «kaosskapende» og «inhumant». Ute i et spesielt politisk ærend», har jøder gått i allianse med «utro, pedofile, kriminelle, prostituerte, rusmisbrukere, korrupte, enslige, humanetikere, kommunister, sosialister, sosialdemokrater, samboere» i en universell kamp mot «åndelige verdier, mening, sannhet og god moral». Takket være «demoniske» jødevennlige lover, lever vi nå i et samfunn preget av «løgnen og ondskapen».

Dette er alle sitater hentet fra Nina Karin Monsens bok Kampen om ekteskapet. For å understreke parallellene, har jeg bare byttet ut homofile og homofili med jøder og jødedom. Dette minoritetshatet som på alle måter overgår Linstads jødekritiske konspirasjonsteorier, ble definert av Fritt Ord som «gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt.» Hun fikk derfor Fritt Ords Pris med den eksplisitte begrunnelsen at hun «gir en stemme til de mange som har vondt for å komme til orde» i debatten om homofiles rettigheter.

Heller ikke Linstad er glad i homofile og karakteriserer homofili som «avvik». Selv om Linstad på ingen måte kommer opp mot Monsen i konspirasjonsteorier og minoritetsforakt, er han i enda mer grad enn henne en som «gir en stemme til de mange som har vondt for å komme til orde», siden det er så mange færre som sier kritiske ting om jøder enn om homofile i offentligheten. Uansett hvordan dette forholder seg til kriteriene for Kongens fortjenestemedalje, har nok Fritt Ord Linstad på sin vurderingsliste.

Tildelingen av Fritt Ords pris til Nina Karin Monsen ble sterkt kritisert fra flere hold. Mer overraskende var kanskje de voldsomme støtteerklæringene pristildelingen fikk fra prominente skikkelser i alle deler av samfunnet. Ser man det fra Fritt Ords kriterier, er det eneste som skiller Linstad fra Monsen at han viser mer mot ved å usaklig kritisere en minoritet som sjeldnere møter offentlig kritikk. Vi kan derfor regne med at de samme menneskene som støttet Fritt Ord for sin hylling av Monsen, nå kommer til forsvar av Linstad.