søndag 28. mai 2017

Feminisme for alle

Feminisme er for alle – uansett kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, etnitet, religion eller andre likende forhold ved en person. La norsk lov også speile dette. Saken ble opprinnelig publisert i Aftenposten 28. juni 2017.
Som flere har påpekt i sammenheng med regjeringens forslag til ny felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag, representerer den nåværende likestillingsloven for kjønn en gullstandard ved hvordan den i tiår har gitt det sterkeste vernet mot diskriminering i alle deler av samfunnet. Det er likestillingsloven alle kjenner til, både arbeidsgivere, arbeidstakere og folk flest. De mange andre diskrimineringslovene blir oftere glemt.

At likestillingsloven som gullstandard er et argument for fortsatt egen kjønnslov, er derimot en misforståelse. Som enhver solidarisk feminist vil understreke, er det essensielt at samme gullstandard må gjelde for alle diskrimineringsgrunnlag. At det fantastiske renommeet likestillingsloven har, kan gagne alle. Ikke minst er dette essensielt for de mange kvinner som også er etniske, religiøse eller sosiale minoriteter, funksjonshemmede, lesbiske, bifile, trans eller eldre, som påpekt av YS, Likestillingsombudet, JURK, MiRA og mange flere. Det er dette som er feminisme for alle.

For feminismens essens handler om å rette opp urettferdigheter og ulikheter. For alle. Det historiske utgangspunktet for feminismen er selvfølgelig kvinners stilling, men dette var ikke noe som fulgte av kvinners natur. Tvert imot, som man ser av pionérer som Mary Wollstonecraft og Olympe de Gouges, ble kampen for kjønnslikestilling utløst av det faktum at kvinner var systematisk diskriminert bare på grunn av sitt kjønn. Wollstonecraft og de Gouges kjempet mot den urett som var. De ønsket at all diskriminering skulle forsvinne. Det er dermed fullstendig logisk at det er akkurat like viktig at heller ikke menn skal diskrimineres på grunn av sitt kjønn. Og like selvsagt at ingen skal diskrimineres på grunn av sin etnisitet, tro, funksjonsevne, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, alder eller andre liknende vesentlige forhold ved ens person.

Regjeringens forslag til felles likestillingslov er spesielt viktig ved hvordan det hever andre diskrimineringsgrunnlag opp på samme nivå som kjønn. Det er også forbilledlig ved gi vern til alder og sammensatt diskriminering.

Forslaget er likevel ikke feilfritt. Men Stortinget som nå behandler saken, kan med et enkelt strøk gjøre loven omtrent perfekt, slik at den ikke reduserer eksisterende vern, sikrer alle vern og alle like mye vern mot diskriminering. Disse mest grunnleggende prinsippene, er også noe alle stortingspartiene tidligere har gått inn for.

Dette kan ganske enkelt fikses, ved å gjøre tre ting som det massive flertallet av høringsinstansene har bedt om. Beholde vernet i familielivet og redegjørelsesplikten for alle diskrimineringsgrunnlag. Gi vern til også «andre liknende vesentlige grunnlag ved en person», i samsvar med grunnloven og menneskerettighetenes generelle diskrimineringsvern. Og rette opp de få skjevhetene som fremdeles gir ulikt vern til ulike grunnlag.

Slik kan Norge få verdens beste likestillingslovgivning. Og det er vel det både regjeringen og stortingsrepresentantene ønsker?

tirsdag 23. mai 2017

Shame! Take a Study of Religion course in SKAM at the University of Oslo

Honour and dishonour. Slutshaming and closet gays. Sex of all kind. Identity. Fear of pregnancy. Drugs. Relationship between parents and children. All the major issues in the Norwegian cult TV series SKAM reflect not only contemporary adolescence, but also how much of our entire existence is characterized by religion, directly or indirectly. As in society in general, even the most secularized SKAM characters deal with religious ideas, symbols, and beliefs through how these have shaped and still affect our culture.
This is some of what you may learn in the new Study of Religion course, REL1111 Religion in SKAM. The course will be held at IKOS at the University of Oslo for the first time this fall. 22 August 2017.

Learn about how SKAM is a microcosm, where different world views, in various degrees influenced by religion, exist side by side. We will look at how the actions of Isak and Even, Sana and Yousef, Noora and William, are influenced by Christianity, Islam and other religions. What would have been different and what would have been the same if they lived in another society or in another time? How do shifting frameworks determine how we live our lives, at home and at school, within and outside religious space, whether you are male or female, gay or straight? To what extent do we have the opportunity to live the lives we want to and how was this before?
Dag Øistein Endsjø, who has written the book Sex and Religion which is published in eleven languages, is responsible for the course. He is, however, not the only instructor. Anne Stensvold, who have recently published books on the history of pregnancy and on politics and religion, will also teach, and so will Hanna Havnevik with her broad expertise in Buddhism and recent anthology, Buddhist Modernities (Havnevik et al.), Nora Stene, who specializes in religion among children and youth, Ragnhild J. Zorgati, who is an expert on Islam and pluralism and on religion and gender, and Cecilie Endresen with her interdisciplinary expertise in contemporary Islam and Christianity.

For more information about the course, contact Dag Øistein Endsjø at d.o.endsjo@hf.uio.no or +47 9904 3311.

For articles about the course, see Aftenposten 22 May 2017 (in Norwegian) and Universitas 22 May 2017 (in Norwegian).