fredag 14. juni 2013

Nesten likt diskrimineringsvern for de fleste

I dag ble diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk enstemmig vedtatt av Stortinget sammen med stor grad av harmonisering av lovene for kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Dette betyr altså at diskrimineringsvernet på alle disse grunnlagene er nesten likt. Selv om jeg selvfølgelig håpet på en felles lov som fjernet alle forskjeller også inkluderte andre liknende vesentlig grunnlag, er jo dette viktig og flott. Spesielt når jeg har mast om det selv såpass lenge.

Husker tilbake til landsmøtet i LLH i 2002 da jeg som de første ba om slutt på kampen for å få gjennom den ene eller den andre homodetaljen i lovverket: Som jeg påpekte handler dette om grunnleggende menneskerettigheter og med det til grunn skal man ikke være takknemlig for smuler. Man skal forlange slutt på at vår menneskerettslige likestilling blir holdt tilbake for oss, uansett om det handler om ekteskap eller diskrimineringsvern.

Siden har det nok vært litt hakk i platen fra min side når jeg igjen og igjen har gjentatt det samme om at likestilling må gjelde alle i diverse aviser, i stortingshøringer, i møter med regjerings- og stortingsmedlemmer, ombud og andre institusjoner, i høringsnotater, i referansegruppen til diskrimineringslovutvalget, i ulike prosjektgrupper, i seminarer og diverse annet og ikke minst som leder av Menneskerettsalliansen der tretten viktige likestillingsorganisasjoner har gått sammen om å få gjennom dette.

Nå er jeg heldigvis på ingen måte den eneste som sier dette igjen og igjen, Jeg håper likevel jeg kanskje har bidratt litt på min måte. Tror nok ikke et enstemmig Storting ville ha vedtatt dette i 2002.

For selve loven se sakens side på Stortinget.