fredag 19. juli 2013

Oppfølging - Norsk velsignelse av menneskerettighetsbrudd

Etter at jeg påpekte Utenriksdepartementets fullstendig mangelfulle reaksjon på norske Marte Dalelv som ble utsatt for menneskerettighetsovergrep av De forente arabiske emirater, er det fint å notere at flere etter hvert også fulgte opp med lignende kritikk, slik som Erna Solberg og andre personer i opposisjonen.

Fra UDs tragiske behandling av Dalelv som om hun faktisk skulle vært en norsk kriminell i utlandet, er det faktisk også et fremskritt at utenriksminister Espen Barth Eide til slutt fikk seg til å innrømme at dette også er «problematisk fra et menneskerettighetsperspektiv», selv om hovedpoenget hans likevel var bare at dette «strider mot norsk rettsoppfatning».

torsdag 18. juli 2013

Norsk velsignelse av menneskerettsbrudd?

Norske Marte Deborah Dalelv er blitt utsatt for de groveste menneskerettighetsbrudd av De forente arabiske emirater, mens norske myndigheter forholder seg til dette som om hun skulle være hvilken som helst annen norsk lovbryter i utlandet. Det er hun som har gjort feil mener UD, ikke overgrepslandet.

Er norske borgere fritt vilt for menneskerettighetsbrudd med en gang de er utenfor Norges grenser? Det kan virke slik etter at en nordmann er blitt utsatt for de groveste menneskerettighetsbrudd av De forente arabiske emirater. Det er ikke snakk om noen som helst sanksjoner fra norske myndigheter mot Emiratene. Norge gidder ikke en gang å kritisere overgriperlandet.

Norske Marte Deborah Dalelv sitter nå dømt til seksten måneders fengsel i Dubai i De forente arabiske emirater for sex utenfor ekteskapet. Hele saken startet etter at hun anmeldte en voldtekt. Voldtekt er ikke alltid like lett å bevise – ikke minst i et rettssystem som krever fire mannlige eller åtte kvinnelige vitner til forbrytelsen. Da Dalelv ikke ble trodd av de emiratiske myndighetene, var hennes anmeldelse derimot ensbetydende med en tilståelse om sex med noen hun ikke var gift med – en forbrytelse ifølge emiratisk lov.

Problemet med at Emiratene definerer utenomekteskapelig sex som en «forbrytelse», er at ifølge menneskerettighetene er dette alt annet enn nettopp dette. Tvert imot har alle rett til å ha sitt private sexliv i fred ifølge menneskerettighetenes rett til respekt for privatliv. Ingen land har rett til å arrestere noen for sex utenfor ekteskapet – uansett om det gjelder heterosex, homosex eller til og med gruppesex. Hva Dalelv er dømt for er ingen forbrytelse. Det er Emiratene som har brutt menneskerettighetene ved å sikte og dømme henne. Og hva er Norges offisielle reaksjon? «Det jeg kan si, er at vi på generelt grunnlag bistår med praktiske spørsmål til norske statsborgere som fengsles eller siktes i utlandet,» opplyser Utenriksdepartementets Kjetil Elsebutangen til NRK. «Utover dette kan jeg ikke kommentere enkeltsaker», sier han til VG.

Norske myndigheter forholder seg altså til Dalelv som om hun skulle være hvilken som helst annen norsk lovbryter i utlandet. Ikke et ord om at dette ikke er noen kriminalsak. Ikke et ord om at dette ganske enkelt bare handler om at Emiratene bryter Dalelvs mest fundamentale menneskerettigheter.

I stedet for å forholde seg til menneskerettighetene som den absolutte størrelsen de representerer, relativiserer Utenriksdepartementet dem: «Utenriksdepartementet anbefaler folk til å sette seg inn i lover og regler i de landene de reiser til, fordi det vi tenker på som uskyldig, kan være ulovlig i et konservativt land.» Det er ikke det menneskerettsstridige lovverket til Emiratene som er problemet, men at Dalelv var så dum å anmelde en voldtekt når hun burde visst at Emiratene straffeforfølger utenomekteskapelig sex.

Dalelv er på ingen måte det eneste voldtektsofferet som er fengslet for sex utenfor ekteskapet. Dette er vanlig i mange islamske land som i strid med menneskerettighetene fortsatt straffer sex utenfor ekteskapet. For eksempel i Afghanistan er norskbygde kvinnefengsler fulle av voldtatte kvinner dømt for utenomekteskapelig sex. Norge har altså indirekte lenge støttet slike menneskerettighetsbrudd begått av en av sine nærmeste allierte. Nå som en norsk borger er blitt utsatt for et tilsvarende menneskerettighetsbrudd, blir det nærmest ironisk.

At norske myndigheter fortsetter å godta at ofre for menneskerettighetsbrudd blir definert og behandlet som kriminelle – uansett om de er norske eller ikke – er derimot ikke ironisk. Det er bare tragisk.

Saken er opprinnelig publisert på nrk.no 18. juli 2013.