tirsdag 1. august 2017

ENDSJO.xyz - Ny blogg

Jeg har akkurat opprettet ny blogg, og adressen er ENDSJO.xyz.
Alle nye artikler blir lagt ut der, etter hvert også alle de andre. I tillegg kommer info om bøker, vitenskapelige artikler, intervjuer og annet. Følg meg gjerne.

I have just established a new blog and the address is ENDSJO.xyz. All new articles will be posted there, and gradually all the old ones too. In addition there will be info on books, scholarly articles, interviews and other. You are welcome to follow me.