torsdag 15. desember 2016

Følelsene som dreper

Ikke fakta, men myter, misforståelser og sterke emosjoner i Stortinget er grunnen til at norske rovdyr stadig trues med utryddelse. Saken ble opprinnelig publisert i Dagbladet 15. desember 2016. Også publisert i Friheten 7. januar 2017.
«Risikoen for at ulven kan dø ut i Norge er ekstremt høy,» påpeker klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Det er fakta politikerne forholder seg til. Likevel mener politikernes både i hans eget Høyre, så vel som i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF og Senterpartiet, at deres ubehag ved rovdyr er viktigere som så. Alle de truede rovdyrene skal jaktes på.

Folk flest vil ha rovdyr
Stadige reportasjer om enkelte klagende naboer og sinte sauebønder har bidratt til at mange tror at nordmenn flest misliker rovdyr. Men flertallet i befolkningen, selv i rovdyrområder, ønsker at det skal være minst like mye rovdyr som i dag. Over åtti prosent ønsker ulv. Et flertall ønsker klart eller kanskje også ulv, bjørn, jerv og gaupe i nærområdene. Mennesker i rovdyrområder er her generelt mer positive enn resten av befolkningen.

En annen utbredt misforståelse er at rovdyr skader økonomien. Men rovdyr tar bare en brøkdel av de over 100 000 sauene som dør i utmark hvert år. De fleste faller ned fjellskrenter, dør av sykdom, blir drept av fluelarver og omkommer i trafikk.
Da stortingsflertallet drøftet ulvebestanden i sommer, måtte likevel både økonomi og hva folk fleste mente vike for representantenes eget ubehag. Det handler fremdeles om den store stygge ulven som vil oss til livs. For ulv må skytes fordi «folk opplever jo nå at man har dem rundt beina», ifølge Arbeiderpartiets Knut Storberget. Noen og seksti ulv i hele landet gir «manglende mulighet til å drive livsutfoldelse.»

Engstelse og belastning
Toleransenivået er minimalt. KrFs Rigmor Eide mener at «å leve med rovvilt tett innpå seg kan medføre en belastning for enkeltpersoner i lokalsamfunnet.» «Det handler om familier som har ulv luskende rundt huset,» ifølge Sps Geir Pollestad. «Livskvalitet ofres,» hevder Høyres Gunnar Gundersen. Ulv «noen hundre meter fra der jeg bor i et byggefelt» gjør oss «engstelige» og kan følgelig ikke aksepteres, mener partifellen Tone Trøen.

Oss, oss og bare oss, er stortingspolitikernes mantra. Ikke den ting som på noen måter kan føles forstyrrende for vår alminnelige hverdag skal aksepteres.

Tre nylige forslag fra offentlige institusjoner som har i oppgave å bevare naturen, viser hva stortingsflertallets personlige antipatier betyr i praksis. Miljødirektoratet har gitt grønt lyst for å drepe nesten tre fjerdedeler av landets ulver, selv om de samtidig nekter å ta stilling til om dette er i overensstemmelse med Bernkonvensjonen som verner ville dyr og planter. Rovviltnemnda i Midt-Norge foreslår å utrydde jerven i Forollhogna nasjonalpark. De regionale viltnemndene har gått inn for å desimere gaupebestanden, selv om antallet gauper er synkende og mindre enn på tolv år.

Mens snart to tredeler av alle dyr i verden har forsvunnet siden 1970, er Norges emosjonelt baserte svar å fortsette en rovdyrpolitikk som innebærer total utryddelse i mesteparten av landet og fare for total utryddelse i resten. Bare Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre står opp for naturen. Dessverre ser ikke folk flest at det er bare disse tre partiene som representerer dem i denne saken og belønner dem i stedet med å la dem stadig falle under sperregrensen.

Urørt natur = brakk natur
Natur er ganske enkelt ikke natur uten rovdyr, men en tilstand i konstant økologisk ubalanse. Alt fra mikroorganismer, planter og smådyr til mindre rovdyr og store byttedyr, er avhengig av de store rovdyrene. Men stortingsflertallet ønsker nettopp dette. De vil ha en natur i ubalanse. De ønsker ikke fullverdige økosystem.

Mens urørt natur er et begrep som gjerne vekker anelser om eventyrlige skoger, store opplevelser og ikke minst blir sett som viktige i kampen mot klimaendringer, er det ikke helt slik i Stortinget. Om naturen er urørt betyr det at «utmarka legges brakk», som Høyres Gunnar Gundersen så godt presiserer.

Representanter for Ap, Frp, H, KrF og Sp, understreker også hvor viktig de mener det er å opprettholde dagens massive storviltjakt, basert på at viltet ikke lenger har naturlige fiender. Følelser kommer også inn her, når emosjonelle skogseiere som Carl Otto Løvenskiold som fortviler over synet av rovdyrdrepte elgkalver og rådyrkalver fordi det blir mindre jaktinntekter og færre dyr de kan drepe selv.

Så resultatet av stortingsrepresentantenes følelser er at absolutt ingen steder i Norge er trygge for rovdyr, ikke en gang i rovdyrsonene. Senest ble to ulv skutt i Rendalen for å forhindre potensiell skade på sau i området, selv om de aldri hadde drept en eneste en. Selv i naturreservat som Østmarka , kan ulv skytes hvis den skulle bli provosert av hunder som det nå er lov å slippe løs der.

Politikk i villrede
Om stortingspolitikerne hadde fulgt sine egne politiske grunnprinsipper, skulle det ikke ha vært slik. Men ubehaget overfor andre skapninger ødelegger gangsynet til ellers oppegående politikere. Arbeiderpartiet burde innse at deres vekt på solidaritet også burde få konsekvens for det grunnleggende behovet til andre vesener. Høyres konservative grunnprinsipp burde speiles i et ønske om å bevare naturen rundt oss. Hvorfor gjør et parti som Frp som ellers er så opptatt av nasjonale verdier hva den kan for å ødelegge selve vår naturarv? Og hvilke kristne grunnverdier fremmer KrF når de gyver løs på skaperverket på denne måten? Selv Senterpartiet burde innse at virkelig levende bygder må innebære en levende natur.

Dessverre er det ikke slik. I en absolutt og misforstått egoisme, fremmer stortingsflertallet i stedet en politikk, der absolutt ingen vesener skal true våre mest kortsiktige interesser og minste anelse av ubehag.

Vel, om de holder på som de gjør, kan deres absolutte motivasjon om bare å tenke på oss selv, bli en selvoppfyllende profeti. Uendelig mange dyr og hele økosystemer sliter mer enn noensinne. Så det kan virkelig bli bare oss, oss og bare oss. Og ingen andre.

13 kommentarer:

 1. Hvordan kan du Dag Øistein Endsjø, si at 80% av Norges befolkning er for ulv? Jeg regner med at du som forsker kan forklare meg hvordan du har kommet fram til dette! Det er flere punkter i dit innlegg som er ganske uklart for meg og som jeg får komme tilbake til når du har sannsynliggjort for meg at over 80% av den norske befolkning ønsker ulv. Jeg håper at du med din bakgrunn kan gi et klart svar på mitt spørsmål og ikke overser det. Vennlig hilsen Per Fjeld

  SvarSlett
  Svar
  1. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/650.pdf

   Slett
  2. Selv i Hedmark er 74% av folket for ulv.
   Så at det er 80% for landet som helhet er mer enn sannsynlig. Du får bare svelge fakta. Eller kanskje du heller velger å leve i virkelighetsfornektelse, akkurat som politikerne og naturhaterne?

   Slett
 2. Trives godt i ulverevir. Det var en av grunnene til at jeg flyttet hit ;-)

  SvarSlett
 3. Midt i blinken, Dag Øistein Endsjø. Stortingspolitikerne ser svært alvorlig på det å bli feilinformert, men har ingen problemer med å gjøre det selv.

  SvarSlett
 4. Som beboer i ulvesonen og i et ulve revir. Kan jeg konstantere med at de som er i mot ulv enten har sterke egen interesser mot ulv, eller tilhører de som ikke evner og se naturen som natur.

  SvarSlett
 5. Her settes det fram en hel haug med påstander basert på pseudovitenskap og myter uten dokumentasjon. Sannheten er at MD har gitt en tilrådning til årets kvoter basert på kjente vitenskapelige fakta. Det er heller ingen som helst fare for bestanden med det uttaket som er bestemt. Ulv er for øvrig verdens mest utbredte pattedyr. Sau er tydeligvis blitt den nye ulven, og får skylda for det meste når det gjelder forvaltning av ulv. Sannheten er at det som gjør at vi i Norge ikke skal ha ulv over hele landet, skyldes ILO-konvensjon nr. 169 som Norge har ratifisert. Så kan du da ta med en diskusjon rundt den neste gang du føler for å komme med svada.

  SvarSlett
 6. grrr hvem har lavet disse rovdyr-love ??---Hvis jeg var leder af naturen orden, ville jeg fraråde alle jæger at dræbe et dyr der, idag behøver vi ikke dem, da de kan gå i supermarked, og fjerne deres blod-tørstige smil mord , Når man har fårfarme, må man også tage hensyn til sine dyr, med indhegning, så de ikke kommer til skade af andre vild-dyr--- simpelthen forstå andre dyrs sult, hvordan man undgår dette. ROVDYR forstår ikke mennesketænkning, om dem, men mennesker ( ikke alle ), må stoppe deres fandens ego og lade naturen leve med disse smukke dyr og forstå den, når man ville gå en tur med hunden i snor, alle dyr har deres revir at passe på-+ mennesker der fraråder at fremmede går ind i deres have !!!!!---NYDDE naturen uden våben, det er kun mennesker der er farlige for naturen.

  SvarSlett
 7. Utrolig at Stortinget baserer vedtak på myter og påstander og "frykt". Jeg kjenner ingen som er redd ulv, men mange som er redd elg og hoggorm, det blir bare idiotisk alt sammen. Man kan ikke styre på den måten. Wabakken er ikke invitert til Stortinget, men det er derimot de som babler i vei om hybrider og helikopterutsett etc. Trump fremstår som smart sammenlignet med dette.
  Hilsen Terje Bratsberg

  SvarSlett