torsdag 14. september 2017

Hva blir konsekvensene om menneskets jakt på udødelighet lykkes? En samtale mellom Per Fugelli og Dag Øistein Endsjø (2:2)

Er udødelighet noe å trakte etter? Eller har døden en verdi seg selv. Per Fugelli og Dag Øistein Endsjø diskuterer dette og mer i den andre episoden av Livet, døden og udødeligheten. Akkurat publisert på Religioner.no. Samtalen er ledet, innspilt og redigert av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard.
Selve videoen er også tilgjengelig på Vimeo her.

At mennesket streber etter fysisk udødelighet er ikke noe nytt. Det nye er at vi nå muligens kan lykkes.

Hvem vil i så fall få tilgang til denne kuren mot alderdom og død? Blir det kun de aller rikeste? Frem til nå har døden vært uunngåelig for både fattig og rik. Hva om dette endrer seg? Vil en medisinsk ungdomskilde i fremtiden få dagens skjevfordeling til å virke bagatellmessig til sammenligning? Kommer de rike til å leve i luksus i århundrer, mens de fattige lever like korte og elendige liv som før?

Hva om europeiske velferdsstater gjør en slik alderdomskur tilgjengelig for hele folket? Vil vi da måtte avstå fra å få barn? Hvordan vil det påvirke oss om livsfasen alderdom forsvinner? Og hva med miljøet, dyr og verden som helhet?

Om noen skulle ønske å lese mer om udødelighet, kan boken min Udødelighetens historie. Fra Jesus’ oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden, kanskje være av interesse.

Første del av denne samtalen mellom Per Fugelli og Dag Øistein Endsjø er å finne her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar