søndag 23. mars 2014

Når noen blir sporløst borte

Flight MH370 har forsvunnet sporløst, mens det oppstår stadig nye teorier om hva som har skjedd. Tidligere har mennesker som har blitt borte, skapt forestillinger som har totalt forvandlet vår virkelighet.
Forsvunnet og nesten udødelig - i Shangri La. Fra filmen Tapte horisonter fra 1937.

Malaysia Airlines Flight MH370 har vært helt borte siden 8. mars. «All right. God natt», sa annenpiloten og siden har vi ikke hørt noe som helst.

Jo lenger flyet har vært borte, desto mer originale synes teoriene å bli. Noen mener at det er blitt fløyet til Nord-Korea i et plott av landets gale leder. Andre at flyet har forsvunnet i et nytt Bermuda-triangel, dette legendariske området der fly og båter gjerne blir mystisk borte. Ufo-bortføring av hele flyet med både besetning og passasjerer, er en annen teori.
Ethvert samfunn har sine egne forestillinger om hva som kan ha skjedd når noen forsvinner. Ufoer, Bermuda-triangler og hemmelige agenter, hører med til slike forestillinger i vårt eget samfunn – selv om ikke folk flest er overbevist, kjenner vi i alle fall til hva det handler om.

For så lenge ikke noen er funnet, kan jo det meste være tilfelle – rent teoretisk. Dermed er det fritt frem for de mest underlige konspirasjoner. Det å motbevise selv de villeste teorier, er jo egentlig umulig, når vi ikke vet hva som faktisk har skjedd.

Forsvinningen som forandret verden
For nesten to tusen år siden forandret en enkel forsvinning verdenshistorien. Etter at et par kvinner hadde gått til graven til sin tidligere mester og funnet den tom, oppsto raskt beretninger fra ulike mennesker om at de hadde sett ham gjenoppstått. Disse forestillingene om at det forsvunne liket av Jesus egentlig innebar at han var våknet opp igjen, fysisk udødelig, ble jo som kjent utgangspunkt for kristendommen og forandret verden fullstendig.
Men overbevisningen om hvordan Jesus’ tomme grav egentlig innebar at han var blitt en mektig og udødelig skikkelse, hørte også sammen med utbredte forestillingen i hans samtid. At noen som forsvant sporløst, var ført bort av gudene til en evig tilværelse et annet sted var noe som hadde skjedd igjen og igjen ifølge hellenistisk tradisjon. Flere som forsvant på havet, ble angivelig forvandlet til sjøguder; andre forsvunne var blitt bortført til Olympen selv. Folk ble udødelige idet de forsvant fra lukkede rom og sine egne begravelser, og enkelte av dem kom for en kort tid også tilbake – akkurat som Jesus – for å formidle noen guddommelige sannheter til folk flest.

Den satiriske retorikeren Lukian gjorde et eksperiment etter at han hadde sett en berømt vismann hive seg på et stort bål og bli oppslukt av flammene. Mens han gikk bort fra det hele, sa han til tilfeldige mennesker at han akkurat hadde sett en gribb stige opp av flammene idet den erklærte: «Jeg er ferdig med jorden, nå farer jeg til Olympen». Effekten lot ikke vente på seg etter som folk begynte å snakke om dette. Snart møtte han andre som faktisk mente de hadde sett gribben han selv hadde funnet på. Litt etter det igjen, traff han mennesker som mente å ha møtt den gjenoppståtte vismannen i sin opprinnelig form, udødeliggjort og klokere enn noensinne. Ved å spille på de tradisjonelle forestillingene, skapte Lukian slik en ny myte der og da.

Forsvinner stadig
Fantastiske forestillinger om mennesker som forsvinner, fortsetter stadig. Den flyvende hollender, er det legendariske skipet som ble sporløst borte og nettopp derfor stadig kan dukke opp igjen i de mest mystiske sammenhenger.

Ingen sikre kilder kan vise til Israels tapte stammer, etter at de ble ført bort til Assyria i 722 f.Kr. Siden har det ikke manglet på forestillinger om hvor de ble av. I middelalderen mente en del at de var å finne langt borte i Asia, mens i 1666 ble det observert skip med hjemvendte jøder nord for Skottland. Mormonerne på sin side, mener at de tapte stammene dro til Amerika og ble til indianerne.

Mennesker som blir uforklarlig borte i dag – spesielt for kortere perioder – blir stadig forklart med ufo-bortføring. I en verden der direkte guddommelig inngripen ses som usannsynlig av de fleste, er gudenes gamle rolle blitt erstattet av utenomjordiske skapninger som ennå ikke er motbevist at eksisterer. For de som virkelig tror på ufoer, handler det ofte om en tro nettopp innenfor en vitenskapelig diskurs. Den viktigste grunnen til at vi ennå ikke har fått bevist at ufoer eksisterer, er at vår vitenskap ligger så mye lenger bak deres. Ifølge denne troen.
Når jorden åpner seg
En kveld i fjor i Florida etter at en mann ved navn Jeffrey Bush hadde lagt seg, åpnet bakken seg under huset hans og han forsvant. I det enorme hullet der soverommet hans en gang hadde vært, fant de aldri ham igjen. Han var fullstendig borte.

Utover nyhetsoppslag verden over, oppsto det ikke videre spekulasjoner. At folk forsvinner i spektakulære synkehull, skjer med jevne mellomrom og ender opp i kategorien tragiske, men merkverdige nyheter. Hadde dette derimot vært i det gamle Hellas, er det stor sannsynlighet for at man slett ikke ville trodd at liket hans fantes et eller annet sted i det enorme synkehullet. Flere greske fortellinger om hvordan bakken plutselig åpnet seg og slukte den ene eller andre, kan godt vise til faktiske hendelser. Men når disse beretningene ble gjenfortalt, var det alltid med den klare forståelsen av at den som var forsvunnet var blitt gjort fysisk udødelig av gudene: De levde fremdeles som mindre guddommer under bakken.
Shangri-La
Om Flight MH370 aldri blir funnet, vil antagelig ikke så mange i dagens samfunn tro at gudene har grepet inn og gjort passasjerene fysisk udødelige. De fleste vil nok heller anta at flyet ligger et sted på havets bunn. Men det finnes også forestillinger om andre forsvunne fly som kan påvirke vår forståelse av hva som har skjedd. For de som kjenner boken eller filmen Tapte horisonter, vil beretningen om et fly som muligens kan ha forsvunnet et sted i Sentral-Asia, kunne synes gjenkjennelig. Kanskje også dette flyet er blitt bortført slik at passasjerene kan tas med til et hemmelig idealsamfunn et sted mellom fjellene i Himalaya, selve Shangri-La, og leve praktisk talt udødelig der.

Nå har akkurat noen mistenkelige gjenstander blitt funnet i Det indiske hav. Viser det seg at dette er flyet, vil vi selvfølgelig ha en endelig forklaring. Men avklaringen vil samtidig sette stopper for alle de ulike beretningene. Og MH370 vil ha kommet tilbake fra mytenes verden.

Saken ble opprinnelig publisert i Bergens Tidende 23. mars 2014.

2 kommentarer:

  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

    SvarSlett
  2. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

    SvarSlett